Ostatní pojištění - pojištění cizinců


Ostatní pojištění - pojištění cizinců​Komplexní zdravotní pojištění cizinců

je obdobné veřejnému zdravotnímu pojištění. Skládá se z nutné a neodkladné zdravotní péče a z plánované zdravotní péče. Komplexní zdravotní péče má za cíl zachovat nebo zlepšit zdravotní stav pojištěného.


Pojištění nutné a neodkladné zdravotní péče

se vztahuje na náklady nutné a neodkladné zdravotní péče poskytované pojištěnému a související asistenční služby. Rozsah pojištění je závislý od typu pobytu pojištěného a na místě pobytu pojištěného.


Zdravotní pojištění cizinců je povinné?

Toto pojištění povinné pro osoby, které po 1. 1. 2011 podávají v ČR žádost o pobyt nad 90 dní nebo žádají o prodloužení svého pobytu na území ČR.

Rychlý kontakt


VitaProFin s.r.o.

Tel.: 702 191 601

E-mail : info@vitaprofin.cz

http://www.vitaprofin.cz


call banner velký

fb   twitter   g+   LinkedIN

Copyright © 2015 VitaProFin s.r.o., Sladkovského 67, 530 02  Pardubice