Pojištění zvířat


Jak pojištění mazlíčků funguje?

Pojištění zvířat VitaProFin s.r.o. ​Základní pojištění se jmenuje "​Pojištění veterinární léčby". V případě, že se Vašemu zvířátku cokoli stane a bude potřebovat zákrok veterináře, bude tento zákrok hrazen pojištěnému zvířátku z jeho pojistky. Pokud Vaše zvířátko má vysokou finanční cenu, můžete si navíc k základnímu pojištění zvolit doplňkové "Pojištění úhynu", ze kterého se hradí finanční cena Vašeho zvířátka v případě jeho smrti. Z tohoto pojištění budou hrazeny náklady vynaložené na veterinární ošetření nebo léčení pojištěného psa nebo kočky. Toto pojištění se uzavírá na dobu neurčitou. Pojistným obdobím je 1 rok.


Spoluúčast u každé pojistné události je 1 000 Kč.


Konkrétně budou z pojištění veterinární péče hrazeny vyšetření veterináře, anestezie, hospitalizace, veškeré chirurgické zákroky, ale také například náhradní ubytování v hotelu pro zvířata v případě hospitalizace majitele, nebo náhradní chovatelská péče v případě hospitalizace majitele.

Rychlý kontakt


VitaProFin s.r.o.

Tel.: 702 191 601

E-mail : info@vitaprofin.cz

http://www.vitaprofin.cz


call banner velký

fb   twitter   g+   LinkedIN

Copyright © 2015 VitaProFin s.r.o., Sladkovského 67, 530 02  Pardubice