Pojištění odpovědnosti a právní ochrany


K čemu slouží pojištění odpovědnosti za škodu neboli pojistka na blbost?

Pokud v zaměstnání neúmyslně způsobíte jako zaměstnanec škodu svému zaměstnavateli může ji po Vás vymáhat a to až do výše 4,5 násobku měsíčního platu. Proto je zde pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance při výkonu povolání nebo-li pojistka na blbost.

Pojištění odpovědnosti a právní ochrany

Co získáte sjednáním pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance?

 • Pojištění pro případ škody zaměstnavateli při výkonu povolání
 • Pojištění pro případ škody na svěřených služebních věcech (mobil, notebook)
 • Pojištění pro případ škody při řízení automobilu či manipulačního vozíku
 • Jistotu krytí až do výše 4,5 násobku průměrné hrubé měsíční mzdy

Rozsah pojištění odpovědnosti zaměstnance zaměstnavateli?

Pojištění se vztahuje na škody, které jsou způsobeny při výkonu povolání a na služebních cestách v ČR nebo v Evropě (lze v kalkulačce pojištění odpovědnosti změnit). Pokud zvolíte připojištění pro škody při řízení motorového vozidla je možné z toho pojištění krýt například spoluúčast na havarijním pojištění při nehodě služebního vozidla. Pojištění se vztahuje také na administrativní chyby.


Možné spoluúčasti pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavateli.

 • Minimální, zajistíme pro Vás spoluúčast u některých pojišťoven již za 1000 Kč
 • 10%, nejčastější spoluúčast pojištění odpovědnosti zaměstnance
 • 20%, 25% spoluúčast
 • 30% nejvyšší spoluúčast, cena pojištění odpovědnosti je nejnižší

VitaProFin call banner


Pojištění právní ochrany - Co pojištění nabízí?

Pojištění právní ochranyJednotlivé produkty pojištění právní ochrany jsou určeny pro fyzické a právnické osoby. Jejich cílem je ochránit klienty před nepříznivými důsledky nahodilých právních sporů a s tím spojených souvisejících finančních nákladů na prosazení právních zájmů pojištěného. Rozsah poskytovaných služeb je definován při sjednání pojištění a lze pojistit více druhů v jedné pojistné smlouvě. Přesněji pojištění právní ochrany pomáhá klientovi např. ve věcech uplatnění nároků na náhradu vzniklé škody, řešení soudních sporů, řešení otázek zavinění dopravní nehody, ochrany práv v případě porušení povinností nebo zásahu do práv pojištěné osoby ze strany třetích osob.

Jaké výhody přináší:

 • pojištění se sjednává bez spoluúčasti
 • široká územní platnost pojištění
 • pestrost nabídky pojistných produktů

Co pojištění kryje:

 • poplatky a náklady na soudní řízení
 • soudní výdaje a náklady
 • náklady na právního zástupce
 • náklady na soudní znalce a svědky
 • výdaje protistrany, které je třeba uhradit v důsledku rozhodnutí soudu
 • cestovní výdaje pojištěného na soudní řízení (je-li to nezbytné)

Na co se pojištění nevztahuje

 • pokuty uložené pojištěnému
 • náklady, které je povinna uhradit jiná osoba
 • spory mezi pojištěným a pojistitelem

odpovědnost

Povinné informace o zprostředkovateli pojištění

Informační dokument o pojistném produktu


Rychlý kontakt


VitaProFin s.r.o.

Tel.: 702 191 601

E-mail : info@vitaprofin.cz

http://www.vitaprofin.cz


call banner velký


Formulář pro Vaše dotazy

Informace o produktech z oblasti:

Finance VitaProFin    Pojištění VitaProFin

Spoření VitaProFin    Bydlení VitaProFin


Staňte se našimi spolupracovníky

VitaProFin job banner

fb   twitter   g+   LinkedIN

Copyright © 2015 VitaProFin s.r.o., Sladkovského 67, 530 02  Pardubice