Pojištění domácnosti a nemovitosti


Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti VitaProFin s.r.o. ​​Pojištění domácností snižuje finanční výdaje na znovupořízení majetku zapříčiněné živelnými katastrofami, výbuchem, vypálením, krádežemi, vandalizmem, nebo dalšími neočekávanými událostmi. Pojištění domácnosti může sjednat, kdo bydlí v domácnosti nebo je majitelem nemovitosti. Pojištění domácnosti představuje produkt, který po finanční stránce kryje proti nežádoucím vlivům, kterými mohou být živelné katastrofy, havárie, úmyslná poškození, nebo krádeže. Cena pojištění domácnosti v sobě zahrnuje krytí pojistné události, spoluúčast a lokalitu ve které se nachází příslušná domácnost.


Pojistná částka má odpovídat hodnotě majetku domácnosti.


Jestliže by pojistná částka neodpovídala hodnotě majetku domácnosti a byla by nižší, hrozí podpojištění, v opačném případě přepojištění. V prvním případě hrozí nízké plnění při pojistné události. Ve druhém případě by splátka pojistného byla zbytečně vysoká, protože pojišťovna v případě pojistné události bude plnit maximálně do výše hodnoty majetku. Když by byla domácnost pojištěna u více pojišťoven, plnit se bude v případě pojistné události pouze u jedné z nich.


Pojištění domácnosti lze obvykle rozšířit i o další druhy pojištění


Pojištění domácnosti lze obvykle rozšířit i o další druhy pojištění jako je pojištění odpovědnosti členů domácnosti a úrazové pojištění. Tímto pojištěním lze pojistit taktéž peníze a ceniny, cenné papíry, klenoty, šperky, drahé kovy a kameny, audiovizuální a výpočetní techniku, fotografické přístroje, jízdní kola, kuchyňské a jiné domácí přístroje a osobní věci členů domácnosti.


VitaProFin call banner​​


Pojištění nemovitosti

Pojištění domácnosti VitaProFin s.r.o. ​​Žádná budova není naprosto nedobytná pro zloděje, žádná neodolá přírodním živlům. Proto je rozumné chránit svůj majetek pojištěním obytných budov a staveb, které chrání před škodami vzniklými působením živlů a před dalšími riziky a které můžeme najít v nabídce řady pojišťoven.

Pojištění nemovitosti je jedním z vůbec nejstarších typů pojištění. Jeho počátky souvisejí s nečastější pohromou středověkých měst - požáry, které představovaly hrozbu pro středověká obydlí. Častým požárům tak města vděčí za vznik velkého množství dnešních světově proslulých pojišťoven. Mnozí z nás také utrpěli velké ztráty díky povodním, které jsou nenápadným, ale velkým nebezpečím. Přitom se stačí pojistit (a samozřejmě platit pojistné).

pojištění majetku

Povinné informace o zprostředkovateli pojištění

Informační dokument o pojistném produktu


Rychlý kontakt


VitaProFin s.r.o.

Tel.: 702 191 601

E-mail : info@vitaprofin.cz

http://www.vitaprofin.cz


Formulář pro Vaše dotazy

Informace o produktech z oblasti:

Finance VitaProFin s.r.o. ​    Pojištění VitaProFin s.r.o.

Spoření VitaProFin s.r.o.​    Bydlení VitaProFin s.r.o.


fb   twitter   g+   LinkedIN

Copyright © 2015 VitaProFin s.r.o., Sladkovského 67, 530 02  Pardubice