Finanční plánování

Finanční plánování VitaProFin s.r.o.​​Finanční plánování je činnost vedoucí k přípravě finančního plánu. Tedy stanovení posloupnosti budoucích dějů v oblasti financí, které popíší cestu k vytyčenému finančnímu cíli. Základem finančního plánu je optimální zabezpečení zdraví, života a majetku, s využitím finančních prostředků od státu, zaměstnavatele, nebo z jiných zdrojů nebo rezerv.

Nesmí se zapomínat na pojištění odpovědnosti a další druhy pojištění, jejichž vynechání, či podcenění může při nečekané pojistné události přivést rodinu či jednotlivce doslova na mizinu, případně do náruče exekutorů.

Smyslem finančního plánování je získání kontroly nad financemi a řízení finančních rizik. Tedy přímo stanovit, nebo podpořit rozhodování při stanovování konkrétního chování subjektu v oblasti financí. Finanční plánování také pomáhá předvídat pravděpodobné budoucí finanční situace.


Základní finanční plán může být docela jednoduchý a krátký.


Měl by obsahovat následující čtyři body:

  • Zhodnocení Vaší současné finanční situace

  • Stanovení reálných finančních cílů

  • Posouzení omezujících okolností

  • Stanovení způsobu, kterým svého cíle dosáhnete


Finanční plánování VitaProFin s.r.o.​​První, co byste měli udělat, je popsat a zhodnotit svou finanční situaci. Stejně tak jako se firmy posuzují podle jejich výsledovky a rozvahy, tak byste měli posoudit sami sebe. Dále by jste si měli stanovit reálné finanční cíle, posoudit zdali jste ochotni pro své cíle něco udělat a přijmout třeba i úsporná opatření. Nakonec je třeba stanovit soubor řešení, díky kterým dosáhnete svých cílů. V tomto bodě je nutno zvýraznit důležitost optimalizace finančního rozpočtu, která může vést nejen ke značným úsporám, ale i k lepšímu a kvalitnějšímu zabezpečení(pozitivní efekt). S posledním bodem je vždy lepší se obrátit na zkušeného finančního konzultanta, který je skutečně nezávislý, najde Vám pokud možno nejlevnější způsob zabezpečení, navrhne optimalizační řešení a nebude Vám v žádném případě nutit žádná drahá řešení.

Rychlý kontakt


VitaProFin s.r.o.

Tel.: 702 191 601

E-mail : info@vitaprofin.cz

http://www.vitaprofin.cz


call banner velký


Formulář pro Vaše dotazy

fb   twitter   g+   LinkedIN

Copyright © 2015 VitaProFin s.r.o., Sladkovského 67, 530 02  Pardubice