Finanční konzultace


Finanční konzultace je:

 • služba zahrnující poskytování rad ohledně hospodaření s finančními prostředky
 • vytváření majetku a investování finančních prostředků soukromých a veřejných subjektů

Finanční konzultace - Vitaprofin s.r.o.​​V České republice služby soukromého finančního poradenství poskytují jednak finanční ústavy, většinou banky s širokou škálou dceřiných společností (banka + stavební spořitelna + penzijní fond + pojišťovna), se snahou o maximalizaci svého podílu na trhu. Nevýhodou je řešení většinou pouze z vlastních - koncernových produktů, nebo univerzální řešení, které nemusí vyhovovat každému. V rámci univerzálního přístupu k řešení existují na trhu lokální i nadnárodní společnosti poskytující tyto služby prostřednictvím svých obchodních sítí. V této oblasti podnikání je rozšířeno jak řešení formou pobočkových sítí, tak i modelem MLM, případně menšími, zato naprosto nezávislámi makléřskými skupinami, mezi které patříme i my. Naší prioritou je naprosto spokojený klient a dlouhodobá kvalitní a nezávislá péče o něj. Vzhledem ke specifikům těchto služeb je i z hlediska zákonné úpravy tato činnost regulována ČNB – formou autorizace jednotlivých subjektů na trhu oprávněných k poskytování těchto služeb, kteří musejí mít pro svou činnost licenci. 


Finanční konzultace-1 - Vitaprofin s.r.o.​​​

Každý člověk v průběhu svého života řeší nejrůznější potřeby finančních produktů:

 • Spoření, úspory a jejich rozvoj
 • Zdravotní pojištění
 • Pojištění majetkové
 • Životní pojištění
 • Penzijní pojištění - Starobní důchod
 • Hypotéční financování
 • Úvěrové zdroje - konsolidace úvěrů
 • Tvorba rezerv na různé cíle, příprava na předdůchod či rentu

Finanční konzultace 2 - Vitaprofin s.r.o.​​​Finanční trh sám o sobě se skládá z nejrůznějších firem a institucí, jejichž hlavním posláním je práce s finančními prostředky klienta a samozřejmě též generování zisku. Ať už jsou to banky, nebo spořitelny, případně pojišťovny, vždy je jejich obchodním zájmem pracovat s financemi nashromážděnými od svých klientů. Tyto instituce se však pohybují v konkurenčním prostředí, ovšem na trhu, kde převládá informační asymetrie. Finanční prostředky jsou univerzální a jejich převod jinam je otázkou dní. Proto se finanční instituce snaží u svých klientů zvyšovat tržní podíl tím, že nabízejí stále více komplexních produktů a jejich kombinace Customer relationship management. Finanční a majetkové poradenství vychází z poznání faktu, že pro běžného člověka je znalost veškerých finančních produktů na finančním trhu méně důležitá, než poznání toho, co chce těmito produkty řešit. Nabízené řešení však nemusí být vždy pro klienta výhodné vzhledem k závislosti na finančních institucích. Proto dnes řada klientů, kteří o svých penězích více přemýšlejí, volí své osobní nezávislé poradce. Velmi si vážíme důvěry našich klientů.

VitaProFin call banner

Současně lze ale na stejnou množinu produktů nahlížet jako na řešení potřeb člověka:

 • Zajištění a zhodnocení volných finančních prostředků
 • Zajištění příjmů v nemoci
 • Zabezpečení existujícího majetku
 • Zajištění příjmů ve stáří
 • Způsob zajištění bydlení
 • Krátkodobě nutné finanční zdroje

Rychlý kontakt


VitaProFin s.r.o.

Tel.: 702 191 601

E-mail : info@vitaprofin.cz

http://www.vitaprofin.cz


call banner velký​​


Formulář pro Vaše dotazy

Informace o produktech z oblasti:

Finance VitaProFin​    Pojištění VitaProFin

Spoření VitaProFin​    Bydlení VitaProFin


fb   twitter   g+   LinkedIN

Copyright © 2015 VitaProFin s.r.o., Sladkovského 67, 530 02  Pardubice